Vems är ansvaret?

Nedan har vi beskrivit vem som innehar ansvaret.

Bad‐/våtrum

Föreningen

 • Stammar
 till 
lägenheten
 (ledning
 som
 tjänar
 flera
 lägenheter)
 • undergolv
 • packning
 blandare

Medlemmen

 • Tätskikt 
(fuktisolerande
 skikt), ytskikt
 golv,
 väggar
 och 
innertak
 • golvbrunn
 • vattenlås till tvättställ,
 • utrustning
 (wc, 
tvättställ, 
dusch, 
badkar)
 • inredning 
(skåp,
 beslag,
 belysning)
 • tvättmaskin

Balkong

Föreningen

 • 
Balkongdörr/altandörr
 • balkonggolv
 • balkongräcke

Medlemmen

 • Insidan

Dörrar
 och 
snickerier

Medlemmen

 • Innerdörrar 
i 
lägenheten
 • socklar, 
foder
 och 
lister

El

Föreningen

 • Matning 
fram
 till 
undercentral/säkringsskåp i 
lägenhet
(stamledningar)
 • kabel TV‐ledning
 i
 vägg

Medlemmen

 • Elledningar, 
tele‐
bredband
 • eluttag
 och
 strömbrytare
 • elvärme
 i 
golv
 • jordfelsbrytare

Entrédörr

Föreningen

 • Dörrblad
 inklusive
 karm
 och 
utvändigt
 foder
 • Utvändig 
målning

Medlemmen

 • Invändig
 målning,
 lås, 
handtag invändigt 
foder, ringklocka,
 lister, namnskylt

Fasad

Föreningen

 • Målning
 utvändigt

Fönster

Föreningen

 • Utvändig
 målning
 av 
karmar 
och 
bågar
 • fönsterbleck

Medlemmen

 • Invändig
 målning
 • beslag
 och 
spanjolett
 • tätningslister, 
smutsfilter
 • 
fönsterglas
 och
 bågar
 • fönsterbänkar

Garage


Föreningen

 • Garageport

Medlemmen

 • 
Lås
 och 
handtag
 garageport
 • nätvägg

Golv

Medlemmen

 • Ytbeläggning

Kök

Föreningen

 • Stammar
 till 
lägenheten (ledning
 som 
tjänar 
flera 
lägenheter)
 • undergolv
 • packning 
blandare
 • köksfläkt 
inkl
 kåpa

Medlemmen

 • Ytskikt
 golv,
 väggar
 och 
tak
 • utrustning (spis,
 kylskåp,
 frys, 
diskmaskin)
 • vattenlås
 under 
diskbänk
 • inredning 
(skåp, 
bänkar, 
beslag,
 belysning)

Sanitet

Föreningen

 • Avloppsanläggning 
och 
vattenledningar fram
 till 
lägenhet
 • ej
 åtkomliga 
ledningar 
i 
våtrum

Medlemmen

 • Frilagda
 ledningar 
i 
våtrum
 • 
blandare
 • varmvattenberedare
 • rensning
 av
 vattenlås
 och 
golvbrunn

Tak

Föreningen

 • Takbeläggning
 • 
takplåt

Vattenskador

Föreningen

 • 
Utifrån
 • från 
stamledning

Medlemmen

 • Inifrån
 • övriga

Ventilation

Föreningen

 • Kanaler
 • 

ventilation och termostater

Medlemmen

 • Rengöring
 ventilationsdon
 • ventilationsfilter
 (filter
 köksfläkt)
 • tätningslister
 • ventilationsdon

Värme

Föreningen

 • 
Radiatorer 

(packning,
 ventiler, 
termostat)

Medlemmen

 • Elektrisk
 golvvärme
 och
 elektrisk
 handdukstork
 • målning
 • målning
 stamledning

Övriga rum

Föreningen

 • Undergolv

Medlemmen

 • Ytskikten
 på
 golv,
väggar
 och 
innertak
 • inredning 
(hatthylla, 
garderober,
 skåp,
 beslag)
 • icke
 bärande 
innerväggar

Övrigt

Föreningen

 • Brandvarnare
 gemensamma
 utrymmen
 • snöskottning
 gemensamma 
ytor
 • tvättstugeutrustning
 • gemensam
 belysning

Medlemmen

 • Brandvarnare
 • snöskottning
 i 
anslutning
 till 
lägenhet 
(ingång
 eller
 trappa)
 • förändring
 i
 lägenheten 
som någon 
medlem
 gjort
 • belysning
 som
 tillhör
 lägenhet 
eller 
garage
 • förråd 
inkl. 
förrådsdörr
 (till 
enskilt
 förråd)
 • mark 
och 
uteplats