Vårinfo från Brf Järnåldern 2020

Vårinfo från Brf Järnåldern 2020

with Inga kommentarer

Vårinfo från Brf Järnåldern 2020

För kontaktinformation till föreningens styrelse – se Styrelsen.

Årsstämma
27 maj 2020 planerar vi att ha årsstämma i föreningen.

Motioner till årsstämma
Styrelsen vill ha in motioner till årsstämma senast 2020-04-05. Dessa ska lämnas i postlådan vid spolplattan – Arkeologvägen 57.

Fastighetsförsäkring och skadedjursbekämpning
Brf Järnåldern har fastighetsförsäkring i Protector Försäkring Sverige (via Söderberg & Partners) tel: 08-410 63 700 (skador@protectorforsakring.se) och försäkringsnummer 51-0073.
Vid behov av skadedjursbekämpning – ring Nomor 08 – 410 67 000 (order@nomor.se) och uppge försäkringsnummer 51-0073.

Container
Container för blandat avfall kommer att finnas på platsen vid spolplattan på gård A den 4-5 april.

Det är inte tillåtet att slänga elektronikavfall, kylar, frysar, spisar eller bildäck i denna container!
Grenar ska delas så att de inte ligger utanför containerväggarna!

Trä och målning
I september utfördes en besiktning av föreningens målade trä. Styrelsen har lämnat in klagomål till Thages och Stoby, eftersom vi har många ytor där målningen har släppt (mestadels på gammalt trä). I slutet av mars ska styrelsen ha ett nytt möte med Thages och Stoby om detta.

Tvättstugor – Torkskåp
Torkskåpen är slitna och styrelsen har därför beslutat att köpa in nya torkskåp. Dessa kommer att bytas ut – troligtvis under våren 2020.

Styrelsen för Brf Järnåldern önskar Er Alla en riktigt fin vår.
/Styrelsen 2020-03-09

Vill du läsa vårinfon i sin helhet finns dokumentet att ladda ner på sidan Dokument – under Infoblad.