Sommarinfo från Brf Järnåldern 2019

Sommarinfo från Brf Järnåldern 2019

with Inga kommentarer

Sommarinfo från Brf Järnåldern 2019

Ordförande:
Anita Brinck
Bronsåldersvägen 68, Gård C
Tel: 046-30 43 79

Vice ordförande:
Martin Meeuwisse
Bronsåldersvägen 14, Gård C
Tel: 0704-33 98 86

Kassör:
Ingela Dahlén
Bronsåldersvägen 64, Gård C
Tel: 046-30 62 75

Sekreterare:
Christian Hallman
Arkeologvägen 11, Gård B
Tel: 0768-79 61 03

Ledamot: Niklas Mårtensson
Arkeologvägen 17, Gård B
Tel: 070-88 44 520

Suppleant 1: Gårdsansvarig Gård B
Bodil Lindgren
Arkeologvägen 41, Gård B
Tel: 070-593 99 87

Suppleant 2: Gårdsansvarig Gård C
Ingrid Vendt
Bronsåldersvägen 18, Gård C
Tel: 0708-18 59 58

Suppleant 3: Gårdsansvarig Gård A
Jonas Ahlstedt
Arkeologvägen 75, gård A
Tel: 076-84 71 62

Suppleant 4:
Magnus Lundberg
Arkeologvägen 99, gård A
Tel: 0703-29 41 98

Föreningens hemsida
www.brf-jarnaldern.nu

Ärenden till styrelsen
Styrelsen kan kontaktas via mail ”förnamn@brf-jarnaldern.nu”, t.ex. anita@brf-jarnaldern.nu. Du kan också ringa men tänk då på att ringa innan kl 21:00 vardagar. Kontakt kan även ske genom att lägga brev i föreningens postlåda vid gemensamhetslokalen, Arkeologvägen 57 – tänk dock på att denna inte töms dagligen.

Gårdsansvarig
Kan du vända dig till när du har frågor som rör föreningen eller t.ex. vid försäljning av lägenheten.

Hyra av Gemensamhetslokal
Deposition: 300 kr
Lokalhyra: 200 kr
Styrelsemöbler: 25 kr
Bokning görs digitalt på hemsidan eller via Ingela. Kontant betalning görs hos Ingela Dahlén, Bronsåldersvägen 64, tel: 046-30 62 75.

Boka inte lokalen digitalt senare än fyra kalenderdagar innan önskat datum. Detta innebär som exempel att bokning av lokal till en fredag, senast måste göras måndagen innan.
Bokning av lokal närmare inpå måste fortsättningsvis göras via direktkontakt med den nyckelansvarige, för att bereda den nyckelansvariga tid och möjlighet att lösa bokningen.
Ingen bokning är möjlig över huvud taget inom 24 timmar före önskat datum.

Utemiljö
Var snälla och vattna inte Era tomter/gräsmattor i flera timmar. Snälla – släng inte skräp, fimpar och snusprillor/-påsar på gården!

Sopsortering
Förpacka hushållssopor och komposterbart avfall väl så att dålig lukt inte sprids. Snälla – Se till att soporna kommer in i containern eller ner i kärlen så att vi inte får påhälsning av hungriga måsar och råttor (som sprider ut soporna i containerrummet).

Packa kartongcontainern ordentligt så att den fylls till 100 %. Inga hela kartonger – vik eller riv. Trädgårdsavfall: Klipp ner grenar så de tar så liten plats som möjligt.

Det är inte tillåtet att ställa trädgårdsavfall i containerrummet när containrarna är fulla.

Det är inte tillåtet att sätta ut grovsopor i containerrummen.

Gunnesbo Återvinningscentral
Öppettider se: www.sysav.se
Här lämnar du in miljöfarligt avfall och
övrigt som inte får slängas i våra containrar, t.ex. byggmaterial, möbler, elektronik (TV, datorer) och mycket annat.

Förvaltning
Trädgårdsteamet har hand om gårdsytor, felanmälningar och reparationer.
Felanmälan görs via webformulär på hemsidan www.brf-jarnaldern.nu eller
via mail: felanmalan@brf-jarnaldern.nu Felanmälan går direkt till Trädgårdsteamet med en kopia till Brf Järnålderns styrelse.
Akuta fel, dvs fel som absolut inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, anmäls via 0709-940569.
I undantagsfall kan felanmälan också göras på blankett som lämnas i brevlåda vid Arkeologv. 57.

Fastighetsförsäkring och skadedjursbekämpning
Brf Järnåldern har fastighetsförsäkring i Protector Försäkring Sverige (via Söderberg & Partners) tel: 08—410 63 700 ( skador@protectorforsakring.se ) och försäkringsnummer 51-0073.
Vid behov av skadedjursbekämpning – ring Anticimex 075-245 10 00 ( kundservice@anticimex.se ) och uppge försäkringsnummer 51-0073.

Tvättstugor
Tänk på att städa ordentligt efter Er i tvättstugan. Detta innebär också att städa av tvättmaskiner och torktumlare/torkskåp. Torka av speciellt noga om Ni har tvättat saker som innehåller hund- eller katthår!

Uteliv på gårdarna
Placera inte grillen i närheten av luftventilen för ventilationsaggregatet eller nära fasaden – varken hos Dig/Er själv eller hos grannen. Tänk på att grannarna inte vill ha in rök i lägenheten. Kontakta gärna grannen innan Du börjar grilla för att informera. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 5 m från fasaden och 10 m från luftintaget för att grilla säkert både ur brandsynpunkt och ur rökspridningssynpunkt. Det finns bra gemensamma ytor att grilla på inne på gårdarna och vid den stora lekplatsen. Föreningen har en utegrill i garaget som är till för alla. Ta kontakt med gårdsansvarig.

Respektera dina grannar inför sommarens fester – både inom- och utomhus. Ordningsreglerna gäller!

Pool och vatten
Barnbadpooler får inte stå vattenfyllda på föreningens gemensamma ytor utan att dessa hålls under uppsikt. Tänk på att olyckan kan vara framme på några sekunder – vi har många små barn här.

Diverse ändringar/renoveringar i lägenheterna
Betydande renovering får enligt stadgarna inte utföras utan tillstånd från styrelsen. Mer information finns under ”Dokument” på www.brf-jarnaldern.nu

Styrelsen för Brf Järnåldern önskar alla en härlig sommar!
/Styrelsen 2019-05-27