Trädgårdsteamet tar hand om gårdsytor, felanmälningar och reparationer

Föreningen har avtal med Trädgårdsteamet angående bl.a. skötsel av rabatter och beskärning av träd/buskar. Trädgårdsteamet har hand om gårdsytor, felanmälningar och vissa reparationer i enlighet med vårt avtal. De ska t ex sopa upp löst skräp i soprummet och i källartrappor. De klipper gräs på de gemensamma gräsytorna under sommarhalvåret och gör ogräsrensning i de gemensamma rabatterna fyra gånger per år. En gång per år ska de sprida gödning i rabatter och på gräsytor. Beskärning av träd och buskar sker en till två gånger per år.

Trädgårdsteamet gör också allmän översyn av fastigheterna, såsom allmänbelysning, kontroll av stuprännor och brunnar samt kontroll och avkalkning av tvättmaskiner samt byte av luddfilter. Vid jul sätter de upp föreningens julgranar och transporterar bort dessa efter nyårshelgerna.

Trädgårdsteamet ska även vid behov utföra halkbekämpning och snöröjning på allmänna ytor.

Trädgårdsteamet tar emot, ansvarar för att utreda och eventuellt åtgärda fel eller felanmäler vidare till annan entreprenör när medlemmarna gör felanmälan till föreningen. Reglering av kostnad för dessa åtgärder görs i enlighet med föreningens ansvarsfördelning, d.v.s. vilka delar föreningen och den enskilde medlemmen ska betala för.

Fel i ventilationssystemet anmäls till föreningen på samma sätt som andra fel. Dessa fel kommer att åtgärdas av Climat80, med vilka vi har ett serviceavtal för närvarande. Ventilationssystemet omfattar både ”köksfläkten” och värmeåtervinningssystemet i lägenheten.

Vid behov av skadedjursbekämpning ska medlemmen ringa Anticimex 075-245 10 00 ( kundservice@anticimex.se ) och uppge försäkringsnummer 51-0073.

logo
teamet