SBC tar hand om föreningens fastighetsskötsel såsom utemiljö, felanmälningar och reparationer

Från och med 13 april 2021 har föreningen avtal med SBC angående vår fastighetsskötsel.

SBC tar bland annat hand om:

  • våra gemensamma rabatter och gräsmattor
  • beskärning av våra träd och buskar
  • allmän översyn av fastigheterna som till exempel allmänbelysning, kontroll av stuprännor och brunnar
  • avkalkning av tvättmaskiner och byte av luddfilter
  • uppsättning av julgranarna samt bortforsling av dessa
  • halkbekämpning och snöröjning på våra allmänna ytor
  • alla våra felanmälningar

Behöver du felanmäla?

Gå då till vår sida om Felanmälan.

sbc_header_logo--dark