Avtal om överlåtelse (försäljning) av bostadsrättslägenhet skall göras på blanketten som finns nedan eller likartad blankett.

Gången är följande:

    1. Kontrakt i tre exemplar skrivs av säljare och köpare (blanketter finns att få hos mäklare, banker, kan köpas i bokhandel etc. Ett exemplar lämnas till styrelsen.
    2. Säljaren lämnar samtidigt blankett, med ansökan om utträde ur och inträde i föreningen, till styrelsen med uppgifter om köparens adress och säljarens nya adress.
    3. Styrelsen gör en kontroll av den presumtiva medlemmen.
    4. Om ingenting är oklart lämnar styrelsen ett skriftligt godkännande via SBC till mäklaren eller säljaren.
    5. I samband med överlåtelse skall en enkel avflyttningstillsyn av bostadsrätten göras. Detta utförs av någon i styrelsen. Köpare och säljare bestämmer ett datum och kontaktar respektive kontaktperson i styrelsen (vem detta är meddelas i godkännandet)

Pantsättningsavgift - 1,2% av prisbasbeloppet/pantsättning
Överlåtelseavgift - 2,8% av prisbasbeloppet/överlåtelse

Beslut om överlåtelse skall tas på ett styrelsemöte. Handläggningstid för ett överlåtelseärende får därför beräknas till ungefär en månad.

Antal rum             Överlåtelsepris                    Överlåtelsetid

3 rok ov p                  1 295 000:-                                Jan-2011

2 rok bv p                  1 070 000:-                                Feb-2011

3 rok bv p                  1 350 000:-                                Feb-2011

2 rok bv p                     950 000:-                                Mars-2011

3 rok ov p                  1 250 000:-                                Maj-2011

3 rok ov p                  1 215 000:-                                Maj-2011

4 rok bv g                  1 750 000:-                                Maj-2011

2 rok ov p                  1 130 000:-                                Maj-2011

3 rok bv g                  1 330 000:-                                Jun-2011

3 rok ov g                  1 200 000:-                                Jun-2011

2 rok ov g                  1 065 000:-                                Aug-2011

3 rok bv g                  1 460 000:-                                Sept-2011

4 rok ov g                  1 560 000:-                                Dec-2011

Antal rum             Överlåtelsepris                    Överlåtelsetid

2 rok bv g                  1 350 000:-                                Maj-2012

3 rok ov p                  1 175 000:-                                Juni-2012

4 rok ov p                  1 595 000:-                                Juni-2012

2 rok ov p                  1 000 000:-                                Juli-2012

3 rok ov p                  449 588:-/50%                         Sept-2012

3 rok bv p                  1 450 000:-                                Nov-2012

Antal rum             Överlåtelsepris                   Överlåtelsetid 

2 rok ov p                  995 000:-                                  Febr-2013

3 rok ov g                  1 390 000:-                                Maj-2013

2 rok bv p                  1 100 000:-                                Maj-2013

3 rok bv g                  1 475 000:-                                Juli-2013

3 rok bv p                  1 560 000:-                                Sept-2013

3 rok ov g                  1 360 000:-                                Nov-2013

Antal rum              Överlåtelsepris                   Överlåtelsetid

2 rok ov g                  1 095 000:-                                April-2014

3 rok bv g                  1 400 000:-                                Maj-2014

2 rok bv g                  1 375 000:-                                Maj-2014

3 rok bv p                  1 550 000:-                                Juni-2014

4 rok bv g                  450 000:-/25 %                        Sept-2014

4 rok ov g                  1 650 000:-                                Dec 2014

Antal rum              Överlåtelsepris                   Överlåtelsetid

2 rok bv p                  1 340 000:-                                April-2015

2 rok ov p                  1 390 000:-                                Juli-2015

2 rok ov p                  1 100 000:-                                Juli-2015

4 rok ov g                  2 215 000:-                                Aug-2015

4 rok ov p                  1 895 000:-                                Sept-2015

3 rok ov g                  1 500 000:-                                Sept-2015

2 rok ov p                  1 502 000:-                                Sept-2015

3 rok bv g                  1 630 000:-                                Okt-2015

4 rok bv g                  2 210 000:-                                Nov-2015

2 rok bv p                  1 300 000:-                                Nov-2015

3 rok bv g                  1 625 000:-                                Dec-2015

Antal rum              Överlåtelsepris                   Överlåtelsetid

3 rok ov g                  1 595 000:-                                Feb-2016

3 rok bv p                  1 650 000:-                                Mars-2016

3 rok bv g                  1 525 000:-                                Apr-2016

2 rok bv g                  1 295 000:-                                Apr-2016

3 rok bv p                  1 635 000:-                                Maj-2016

3 rok ov p                  1 600 000:-                                Maj-2016

2 rok pv p                  1 390 000:-                                Aug-2016

3 rok ov g                  1 610 000:-                                Aug-2016

2 rok bv p                  1 425 000:-                                Sept-2016

2 rok ov p                  1 635 000:-                                Dec-2016

Antal rum              Överlåtelsepris                   Överlåtelsetid

4 rok ov g                  2 450 000:-                                Jan-2017

2 rok ov p                  1 655 000:-                                Mars-2017

3 rok bv p                  1 920 000:-                                Mars-2017

3 rok ov g                  2 070 000:-                                Sept-2017

4 rok ov g                  2 475 000:-                                Nov-2017

Antal rum              Överlåtelsepris                   Överlåtelsetid

3 rok bv p                  1 915 000:-                                Jan-2018

3 rok bv p                  1 805 000:-                                Mars-2018

2 rok ov p                  1 710 000:-                                Juli-2018

2 rok bv p                  1 820 000:-                                Sept-2018

3 rok bv g                  2 000 000:-                                Okt-2018