Renovering av lägenhet

Betydande renovering av lägenhet får i enlighet med Brf Järnålderns stadgar inte utföras utan tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Detta gäller t.ex. flyttning av väggar, renovering av badrum och kök eller annan renovering som påverkar VA, värme, el- eller kabel-TV-nät.

Följande policy gäller fr.o.m. 071201. Om dessa villkor uppfylls godkänns ombyggnaden. Styrelsen har följande krav:

 

confused-muddled-illogical-disoriented
  1. Lämna in en ansökan till styrelsen tillsammans med ritning/plan samt uppgift om vem som ska utföra renoveringen. Det är alltså inte tillåtet att påbörja renoveringen innan styrelsen har tillstyrkt denna.
    För att underlätta för styrelsen att fatta beslut finns denna renoveringsblankett att fylla i (öppnas i ny flik).
  2. Eventuellt begär styrelsen att ni ska kontakta förvaltarna för att få en oberoende bedömning så att inte ventilation, VA, värme, el och kabel-TV-nät påverkas av ombyggnaden. Du/Ni ska i så fall lämna ett skriftligt intyg på denna besiktning till styrelsen.
  3. Arbetet ska utföras fackmannamässigt.
  4. När arbetet slutförts ska det besiktigas, om styrelsen så begär, åter av förvaltarna, även här lämnar bostadsrättsinnehavaren det skriftliga intyget till styrelsen.
  5. Återställande av lägenhet till ursprungsplan regleras i varje enskilt fall i samband med tillstyrkande av styrelsen.
  6. Bostadsrätten ska vid överlåtelse anges med det antal rum som ursprungsplanen beskriver.
  7. Om Ni själv gör arbetet i våtrum, tänk på att gipsskivorna måste vara godkända för våtrum (liksom övrigt material). Se även Byggkeramikrådets hemsida (öppnas i ny flik), där lista på godkänt material finns.