Renovering av badrum

En förfrågan om renovering ska lämnas till styrelsen, inkluderande en beskrivning av vad som ska göras vid renoveringen, gärna tillsammans med en ritning.

Blanketten för renoveringsansökan återfinns under punkt 1 på sidan Renovering (öppnas i ny flik).

Följande villkor gäller:

Golv- och väggskikt ska bytas ut enligt gällande bestämmelser för våtrum.

Det är OK att installera jordfelsbrytare – arbetet ska göras av fackman.

Kakling och klinkers alternativt vägg-/golvmatta för våtrum är OK.

Det är OK med elektrisk golvvärme.

Det är OK att byta ut golvbrunnen om den nya brunnen inte flyttas längre än att lutning uppfyller kravet på avrinning och att avloppsstammen inte påverkas. Brunnen får inte placeras så att fallet är mot vägg.

Det är OK att byta ut vitvaror och blandare. Föreningen har inte några synpunkter på om man väljer dusch eller badkar.

Det är OK att byta ut de utanpåliggande rören till nya utanpåliggande rör. Det är enligt styrelsens policy inte tillåtet att bygga in vattenrör eller avloppsrör i väggarna eftersom föreningens ansvarsfördelning då inte gäller (dvs att medlemmen ansvarar för ytskikt och inre ledningar och föreningen för rör under ytskiktet). Om Ni vill dölja de yttre rören (gäller även rör till element) så måste det göras på ett sätt så att man kan komma åt rören utan att riva vägg/förbyggnad, dvs att man kan besiktiga rören eller åtgärda vattenläckage utan att riva vägg/förbyggnad. Om Ni döljer rören måste det finnas ett ”skvallerrör” för att kunna se eventuella läckage. Finns det inspektionslucka i badrummet för rören så får denna lucka inte tas bort eller täckas över.

Det är OK med vägghängd WC-stol under förutsättning att avloppet inte byggs in i väggen.

Det är inte tillåtet att dra nya avloppsrör under golvet till TM/TT (utöver de som redan finns) eftersom föreningens ansvarsfördelning då inte gäller (dvs att medlemmen ansvarar för ytskikt och inre ledningar och föreningen för rör under ytskiktet).

Värmeelement får inte bytas ut till vattenburen handdukstork pga att det verkar påverka flödet/värme i övriga element hos Dig eller hos grannarna. Det är OK att installera elektrisk handdukstork, inte vattenburen.

Ventilationen får inte ändras eller påverkas (även om takhöjden ändras).

 

pexels-photo-132464

Installerar Du torktumlare ska det vara av typen ”kondenstorktumlare” eftersom det inte är tillåtet att koppla frånluft från TT till ventilationen.

Om brunnen ska bytas/flyttas ska slutbesiktning göras för att säkerställa att fallet mot brunnen är riktigt.

Styrelsen ska få in kopia på slutbesiktningsintyg/kvalitetsintyg när slutbesiktning utförts. Anledningen till detta är att klarlägga att renoveringen godkänts, för att inte komma i senare diskussion om eventuella framtida fel beror på ursprungsbyggnation eller renovering. Besiktningen skall utföras av fackman. Styrelsen kan inte utföra besiktning av VVS-arbete dels pga att vi är part i målet om det skulle uppstå problem senare och dels pga att vi inte har den kunskap som krävs för att utföra en besiktning.

Spotlight får endast installeras om det utförs fackmannamässigt, dvs att det inte finns risk för överhettning/brand.