Här är en områdesöversikt över alla tre gårdarna. En mer detaljerad översikt finns på respektive situationsplan.

Dokumenten är sparade som PDF och kan öppnas med Acrobat Reader.

Situationsplaner

Situationsplan Gård A
Situationsplan Gård B
Situationsplan Gård C

situationsplan