Har du tips, idéer, klagomål eller någon fråga är det bara att kontakta oss.

Bostadsrättsföreningen Järnåldern
Arkeologvägen 57
226 54 Lund

E-mail: jarnaldern@brf-jarnaldern.nu
Org.nr: 716407-0984