Fr o m 180525 gäller den nya dataskydds-förordningen GDPR.

Brf Järnåldern har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning. Vår förvaltare SBC för vårt medlemsregister och har godkänts som personuppgiftsbiträde. Styrelsen för Brf Järnåldern har också en förteckning över medlemmarna, dels elektroniskt i en dator som inte är uppkopplad till nötverk och dels via överlåtelsehandlingar i analog form.

De personuppgifter som vi förmedlar till vår förvaltare Trädgårdsteamet och ev andra leverantörer av tjänster är de uppgifter medlemmarna lämnar till styrelsen via felanmälan.

De uppgifter som sparas är ärenden som är aktuella och av vikt för föreningen.