Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Brf Järnåldern har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning. Vår förvaltare SBC för vårt medlemsregister och har godkänts som personuppgiftsbiträde. Styrelsen för Brf Järnåldern har också en förteckning över medlemmarna, dels elektroniskt i en dator som inte är uppkopplad till nätverk och dels via överlåtelsehandlingar i analog form.

De personuppgifter som vi förmedlar till vår förvaltare Trädgårdsteamet och eventuella andra leverantörer av tjänster är de uppgifter medlemmarna lämnar till styrelsen via felanmälan.

De uppgifter som sparas är ärenden som är aktuella och av vikt för föreningen.