Brf. Järnåldern är en bostadsrättsförening på Gunnesbo i Lund. Lägenheterna byggdes 1982 av Wihlborgbyggen AB med inflytt i Februari 1983.

Föreningen består av 120 lägenheter på 3 gårdar. Till föreningen finns även 60 garage, 73 parkeringsplatser, tvättstuga till varje gård, gemensamhetslokal och solarie. Vi är anslutna till Comhem för bredband, tv och telefoni.

Brf Järnåldern är sammanfattningsvis en väl fungerande förening med god ekonomi. Föreningen har ett attraktivt läge i studentstaden Lunds ytterområde med god tillgång till kommunikation både fysiskt och elektroniskt. Bostadsrätternas ekonomiska värde har varit i stigande vilket bekräftar föreningens attraktionskraft. Föreningens medlemmar består av en blandad skara studenter, barnfamiljer, medelålders och pensionärer, en blandning som bidrar till den goda stämning som råder i föreningen.

Brf. Järnåldern 1983 - 2013

Ladda gärna ner och läs om vår historia i foldern "Brf. Järnåldern 1983 - 2013".

Här finner du allt som hänt genom åren