OBS!
För närvarande (2020-12-06) har vi problem med föreningens e-postsystem och felanmälningar som görs på denna sida kommer inte fram. Vi arbetar på att lösa problemet så snabbt som möjligt.
För tillfället får felanmälan mejlas in till jarnaldern@brf-jarnaldern.nu.

Felanmälan

Felanmälan gör du via vår förvaltare SBC.

Instruktioner finns på dokumentet Felanmälan hos SBC (pdf) men kortfattat innebär det att du kan felanmäla saker som inte är akuta på följande sätt:

1. Felanmälansformulär på SBC:s hemsida. Skriv in "Järnåldern" i fältet för Förening. Du skall även fylla i ditt 4-siffriga lägenhetsnummer från Skatteverket. Har du inte tillgång till detta går det bra att skriva in det nummer som du har som gatunummer, men med nollor framför så det blir 4 siffror. Om du till exempel bor på Arkeologvägen 21, ange "0021" i detta fält.

2. Telefon: Vardagar 07-21 till SBC:s kundtjänst på 0771-722 722.

Akuta fel anmäls alltid till:
kundtjänst (vardagar 07-16) på 0771-722 722
respektive
fastighetssjouren/Security Assistance all övrig tid (vardagar 16-07 samt helgdagar 00-24) på 040-689 24 80.

Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunn med stigande vatten eller vattenläckage.

Du kan scanna in nedanstående QR-kod med din mobil så kommer du direkt till SCB:s felanmälanssida.

QR-kod till SBC:s felanmälan

Felanmälan kan i undantagsfall också göras på blankett som lämnas i brevlådan vid Arkeologvägen 57. Denna postlåda töms dock inte dagligen och akuta fel skall därför inte lämnas där! Det finns blanketter under "Övriga dokument" som kan användas.

 

Vad händer efter att du gjort en felanmälan?

När du gör en felanmälan ansvarar SBC för att utreda och eventuellt åtgärda felet direkt. Behövs det får SBC i sin tur felanmäla vidare till annan entreprenör. Kostnaden för dessa åtgärder regleras i enlighet med föreningens ansvarsfördelning, det vill säga vilka delar föreningen respektive den enskilde medlemmen skall betala för.

Ett exempel på felanmälan som går vidare till annan entreprenör är ventilationen. Eventuella fel åtgärdas av Climat80, vilka föreningen för närvarande har serviceavtal med gällande ventilationssystemet (både köksfläkten och värmeåtervinningssystemet i lägenheten).

 

Behöver du skadedjursbekämpning?

Kontakta Anticimex på 075-245 10 00 eller e-post kundservice@anticimex.se och uppge försäkringsnummer 51-0073.