Här nedan finns många användbara dokument som du som boende kan ha nytta av. Det är allt från planskisser, energideklarationer till infomappar.

De flesta av dokumenten är sparade som PDF och kan öppnas med Adobe Acrobat Reader som finns att ladda ner gratis på Adobes hemsida.