All text- och bildmaterial på Brf Järnålderns hemsida är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du får alltså inte utan vårt tillstånd ta bilder, kopiera text, översätta, bearbeta något material, varken för personligt bruk eller i kommersiella sammanhang. Om du önskar använda texter eller bilder i något annat sammanhang är du välkommen att kontakta oss. Hänvisning och källa måste alltid anges.

Det är tillåtet att länka till brf-jarnaldern.nu från andra webbplatser. Det är även tillåtet att sprida information om våran sida och vårt material. Att kopiera eller länka innehåll direkt in i en annan webbplats är inte tillåtet.

Bakom hemsida, foto, text och bilder ligger åtskilliga timmars arbete till ett stort värde.

Läs mer om upphovsrätt på Wikipedia »