Bilkörning

Bilkörning inne på området är endast tillåten i nödfall. D.v.s. exempelvis inte för pizzabud som kan stanna på parkeringen. Tänk på att våra barn leker inne på gårdarna.

Bredband

Föreningen är anslutna till Tele2. Installation är utförd i samtliga bostadsrättslägenheter. Medlemsavgiften och trafikavgiften betalas av den som använder bredbandet. Kabelnätet är anpassat till de fasta uttag som finns. Ytterligare uttag kan ej anslutas. Egna installationer stör trafiken. Detta gäller även kabel-TV, eftersom samma kabelnät används.

Vid tecknande av bredband hos Tele2 tar du själv kontakt med dem.

Fastighetsförsäkring

Brf Järnåldern har fastighetsförsäkring i Folksam (via Söderberg & Partners) tel: 08-722 68 70, (foretagbyggskada@folksam.se) och försäkringsnummer 51-0073.

Felanmälan

Vår förvaltare har hand om våra gårdsytor, felanmälningar och reparationer.

För vidare information om hur du kommer i kontakt med förvaltarna, se under felanmälan.

Flagga

Flaggan finns i tvättstugan på gård A. Det är fritt fram för den som känner för att hissa flaggan, se bara till att ni som hissar den tar ner den på kvällen.

Gemensamhetslokalen

Gemensamhetslokalen finns i gemensamhetshuset och är renoverad hösten 2001. Lokalen är fullt utrustad med bord och stolar. Till lokalen hör även ett litet kök med spis, kylskåp, frys, mikrovågsugn, diskmaskin samt porslin, grytor, bestick m.m. för totalt 24 personer.

Lokalen får disponeras av föreningens medlemmar för fester och andra sammankomster.

Lokalhyra 300 kr
Styrelsemöbler 100 kr
Depositionsavgift 200 kr

Hyran går till att hålla lokalen i gott skick.

För bokning av lokalen se Boka gemensamhetslokal

Grillning

Med den varma årstiden dyker utegrillarna upp, att kunna sitta ute med grillad mat och äta är både trevligt och skönt. Men tyvärr har grillningen en baksida, nämligen att rök och matos kan störa grannarna och närboende. Tänk på att alltid visa och ta hänsyn

Föreningen har en utegrill i föreningens garage som är till för alla. Ta kontakt med gårdsansvarig.

Vi måste också alla respektera våra grannar när det gäller fester både inom- och utomhus – ordningsreglerna gäller!

Gårdsanvariga

För varje gård finns en gårdsansvarig styrelsemedlem utsedd. Denna har hand om kontakten mellan gårdens medlemmar och styrelsen. Vem som är gårdsansvarig för respektive gård hitta du under kontakta oss.

Hundar och katter

Styrelsen får då och då in klagomål på att katter uträttar sina behov i föreningens sandlådor och att hundarna gör desamma utanför och i medlemmars trädgårdar. Styrelsen ber därför alla som det berör att se efter sina husdjur och plocka upp eventuella "avfallsprodukter" i samband med rastning.

Kabel-TV

Varje bostadsrättslägenhet är ansluten till kabel-TV-nätet. Se även under rubriken bredband. För information om kanal- och programutbud titta på Tele2:s hemsida eller kontakta Tele2.

Avgiften framgår av månadsavgiftsavin.

Parabolantenn med fast anslutning på fastigheten (gäller även balkong) är inte tillåten, efter ett beslut på årsstämma.

Parkering och garage

Till varje bostadsrätt hör antingen garage eller parkeringsplats. Du som har garage, vänligen utnyttja detta för Din bil.

Parkering får endast göras på anvisade platser. Inkörsel på gård får endast göras vid i- och urlastning. Parkering på uppfarterna är inte tillåtet. Dessa uppfarter är t.ex. brandkårens och ambulansens infartsväg till området och får därför inte användas för parkering.

Gästparkeringen är till för våra gäster och ej för boende.

Har du en parkeringsplats du inte använder, då kan du annonsera denna på vår anslagstavla.

Skadedjursbekämpning

Om Du/Ni är i behov av skadedjursbekämpning kontakta Anticimex 0752-45 10 00 (kundservice@anticimex.se) och ange försäkringsnummer 51-0073.

Tvättstugan

Till varje gård hör en gemensam tvättstuga. Denna skall ställas i ordning efter varje tvätt-tillfälle. Torka av maskiner och golv så att det är rent och fräscht till nästa person som skall tvätta.

Bygel-BH skall tvättas för hand eller i tvättpåse. Byglarna kan lossna ur BH:n och orsaka fel på tvättmaskinerna.

En stor del av reparationerna på tvättmaskinerna beror på att BH-byglarna har fastnat i maskinerna och orsakat dels stillestånd i maskinparken, dels stora kostnader för föreningen.

Då en tvättid är bokad - men inte utnyttjad/påbörjad efter 45 minuter får någon annan använda tiden. 45 minuter är också den tid som man får använda torkskåp och torktumlare efter avslutad/bokad tid.

Släck efter avslutad tid. Under tvättpassen är det inte nödvändigt då lysrören drar mer energi när de tänds och släcks hela tiden.