Vårinfo 2018-03-12

Vårinfo 2018-03-12

with Inga kommentarer

Garageportar
Trädgårdsteamet kommer att göra en översyn av garageportarna, för att se om något behöver åtgärdas (låsklackar etc.) De kommer att höra av sig till respektive garageinnehavare för att få tillgång till nycklar.

Behöver låskolv bytas så ska det bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Container
Container för blandat avfall kommer att finnas på platsen vid spolplattan på gård A
den 20 april – 23 april 2018.

Det är inte tillåtet att slänga elektronikavfall, kylar, frysar, spisar eller bildäck i denna container!

Årsstämma
Onsdagen den 30 maj 2018 är det dags för årsstämma i föreningen.

Motioner till årsstämma ska vara styrelsen tillhanda
senast 2018-04-08.

Vi önskar Er alla en fin vår och en riktigt Glad Påsk!
Styrelsen för Brf Järnåldern