Sommarinfo 2018

Sommarinfo 2018

with Inga kommentarer

GDPR
Fr o m 180525 gäller den nya dataskydds-förordningen GDPR.

Brf Järnåldern har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning. Vår förvaltare SBC för vårt medlemsregister och har godkänts som personuppgiftsbiträde. Styrelsen för Brf Järnåldern har också en förteckning över medlemmarna, dels elektroniskt i en dator som inte är uppkopplad till nötverk och dels via överlåtelsehandlingar i analog form.

De personuppgifter som vi förmedlar till vår förvaltare Trädgårdsteamet och ev andra leverantörer av tjänster är de uppgifter medlemmarna lämnar till styrelsen via felanmälan.

De uppgifter som sparas är ärenden som är aktuella och av vikt för föreningen.

 

Utemiljö
Var snälla och vattna inte Era tomter i flera timmar. Tänk på att det just nu rekommenderas återhållsamhet med bevattning pga den långa torkan.

Det är inte OK att vattna gräsmattorna i flera timmar!

Snälla – släng inte skräp, fimpar och snusprillor/-påsar på gården!

 

Sopsortering
Förpacka hushållssopor och komposterbart avfall väl så att dålig lukt inte sprids. Snälla – Se till att soporna kommer in i containern eller ner i kärlen så att vi inte får påhälsning av hungriga måsar och råttor (som sprider ut soporna i containerrummet). Ställ heller inte soppåsar/hundbajspåsar kvar på Era uteplatser –det kan också resultera i besök av fåglar/råttor!

Packa kartongcontainern ordentligt så att den fylls till 100 %. Inga hela kartonger – vik eller riv. Trädgårdsavfall: Klipp ner grenar så de tar så liten plats som möjligt.

Det är inte tillåtet att ställa trädgårdsavfall i containerrummet när containrarna är fulla.

Det är inte tillåtet att sätta ut grovsopor i containerrummen.

Pga upprepade problem med att våra elektronikavfallskärl rotas igenom och avfallet sprids ut i soprummet kommer vi att permanent ta bort kärlen för elektronikavfall.

Gunnesbo Återvinningscentral
Öppettider se: www.sysav.se. Här lämnar du in miljöfarligt avfall och övrigt som inte får slängas i våra containrar, t.ex. byggmaterial, möbler, elektronik (TV, datorer) och mycket annat. 

 

Fastighetsförsäkring och skadedjursbekämpning
Brf Järnåldern har fastighetsförsäkring i Protector Försäkring Sverige (via Söderberg & Partners) tel: 08—410 63 700 ( skador@protectorforsakring.se ) och försäkringsnummer 51-0073.

Vid behov av skadedjursbekämpning – ring Anticimex 075-245 10 00 ( kundservice@anticimex.se ) och uppge försäkringsnummer 51-0073.

 

Uteliv på gårdarna
Placera inte grillen i närheten av luftventilen för ventilationsaggregatet eller nära fasaden – varken hos Dig/Er själv eller hos grannen. Tänk på att grannarna inte vill ha in rök i lägenheten. Kontakta gärna grannen innan Du börjar grilla för att informera.

Håll ett säkerhetsavstånd på minst 5 m från fasaden och 10 m från luftintaget för att grilla säkert både ur brandsynpunkt och ur rökspridningssynpunkt.

Det finns bra gemensamma ytor att grilla på inne på gårdarna och vid den stora lekplatsen.

Föreningen har en utegrill i garaget som är till för alla. Ta kontakt med gårdsansvarig.

Respektera dina grannar inför sommarens fester – både inom- och utomhus. Ordningsreglerna gäller!

 

Pool och vatten
Barnbadpooler får inte stå vattenfyllda på föreningens gemensamma ytor utan att dessa hålls under uppsikt. Tänk på att olyckan kan vara framme på några sekunder – vi har många små barn här.

 

Diverse ändringar/renoveringar i lägenheterna
Betydande renovering får enligt stadgarna inte utföras utan tillstånd från styrelsen. Mer information finns under ”Dokument” på www.brf-jarnaldern.nu

 

Styrelsen för Brf Järnåldern önskar alla en härlig sommar!

/Styrelsen 2018-06-06