Info om målnings- och träarbeten 2023

Info om målnings- och träarbeten 2023

with Inga kommentarer

Under vecka 19 kommer RC-måleri att påbörja målning och i förekommande fall utbyte av virke.

Ytor som kommer att målas är bl.a. överliggare på i stort sett alla balkonger och i stort sett alla trappräcken d.v.s. alla ytor där träet är synligt.

Efterhand som det kommer behövas tillträde till balkonger för målning får ni lappar i brevlådan med ytterligare information.

Denna information finns även tillgänglig via dokumenten ”Målning våren 2023”, ”Utbyte av trä våren 2023” och ”Tidplan målning och träutbyte våren 2023” på sidan Övriga dokument (öppnas i ny flik) – se under fliken Aktuellt.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen