Info om målningsarbeten 2022

Info om målningsarbeten 2022

with Inga kommentarer

Under vecka 35 kommer RC-måleri att påbörja målning av föreningens träytor. Arbetet kommer att påbörjas vecka 35 och pågå under hösten och eventuellt under våren.

Ytor som kommer att målas är bl.a. överliggare på i stort sett alla balkonger och i stort sett alla trappräcken d.v.s. alla ytor där träet är synligt.

Efterhand som det kommer behövas tillträde till balkonger för målning får ni lappar i brevlådan med ytterligare information.

Denna information finns även tillgänglig via dokumentet ”Information om målning 2022” på sidan Övriga dokument (öppnas i ny flik) – se under fliken Aktuellt.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen