Julinfo från Brf Järnåldern 2018

Julinfo från Brf Järnåldern 2018

with Inga kommentarer

Årsavgift
Styrelsen har beslutat om en 3 % avgiftshöjning fr.o.m. 2019-01-01. Avgiftshöjningen baseras på föreningens flerårsbudget och underhållsplan. 

Årsstämma
27 maj 2019 planerar vi att ha årsstämma i föreningen. Sista datum för att lämna in motioner till stämman meddelas våren 2019.

Ärenden till styrelsen
Styrelsen kan kontaktas via mail ”FÖRNAMN@brf-jarnaldern.nu”, t.ex. ANITA@brf-jarnaldern.nu. Du kan också ringa men tänk då på att ringa innan kl. 21:00 vardagar. Kontakt kan även ske genom att lägga brev i föreningens postlåda vid gemensamhetslokalen, Arkeologvägen 57 – tänk dock på att denna inte töms dagligen.

Gårdsansvarig
Kan du vända dig till när du har frågor som rör föreningen eller t.ex. vid försäljning av lägenheten. Kontakta också gårdsansvarig om du behöver låna häcksax etc. Se styrelsekontaktsida för din gårdsansvariga.

GDPR
Fr o m 180525 gäller den nya dataskydds-förordningen GDPR.

Brf Järnåldern har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning. Vår förvaltare SBC för vårt medlemsregister och har godkänts som personuppgiftsbiträde. Styrelsen för Brf Järnåldern har också en förteckning över medlemmarna, dels elektroniskt i en dator som inte är uppkopplad till nötverk och dels via överlåtelsehandlingar i analog form.

De personuppgifter som vi förmedlar till vår förvaltare Trädgårdsteamet och ev andra leverantörer av tjänster är de uppgifter medlemmarna lämnar till styrelsen via felanmälan.

De uppgifter som sparas är ärenden som är aktuella och av vikt för föreningen.

Fastighetsförsäkring och skadedjursbekämpning
Brf Järnåldern har fastighetsförsäkring i Protector Försäkring Sverige (via Söderberg & Partners) tel: 08-410 63 700 ( skador@protectorforsakring.se ) och försäkringsnummer 51-0073.

Vid behov av skadedjursbekämpning – ring Anticimex 075-245 10 00 ( kundservice@anticimex.se ) och uppge försäkringsnummer 51-0073.

Snöskottning
Om och när det blir snö i vinter ansvarar medlemmarna själva för snöskottning utanför dörrar, garage och i trappor.

Hyra av Gemensamhetslokal
Deposition: 300 kr
Lokalhyra: 200 kr
Styrelsemöbler: 25 kr

Bokning görs digitalt på hemsidan eller via Ingela. Kontant betalning görs hos Ingela Dahlén, Bronsåldersvägen 64, tel: 046-30 62 75.

  • Boka inte lokalen digitalt senare än fyra kalenderdagar innan önskat datum. Detta innebär som exempel att bokning av lokal till en fredag, senast måste göras måndagen innan.
  • Bokning av lokal närmare inpå måste fortsättningsvis göras via direktkontakt med den nyckelansvarige, för att bereda den nyckelansvariga tid och möjlighet att lösa bokningen.
  • Ingen bokning är möjlig över huvud taget inom 24 timmar före önskat datum.

Sopsortering
Förpacka hushållssopor och komposterbart avfall väl så att dålig lukt inte sprids. Snälla – Se till att soporna kommer in i containern eller ner i kärlen så att vi inte får påhälsning av hungriga fåglar eller råttor (som sprider ut soporna i containerrummet). Ställ heller inte soppåsar kvar på Era uteplatser – det kan också resultera i besök av fåglar/råttor!

 

Råttor!
Råttor har blivit sedda i trädgårdarna i föreningen.

De lever bl.a. på nedfallen frukt och eventuella fågelmatningskärl som de kan klättra upp i.

Det är anmält till skadedjursbekämpningen i våras. Tänk på att inte mata fåglar och katter på sådant sätt att det kan locka till sig råttor.

 

Förvaltning
Trädgårdsteamet har hand om gårdsytor, felanmälningar och reparationer.

Felanmälan görs via webbformulär på hemsidan www.brf-jarnaldern.nu eller
via mail: felanmalan@brf-jarnaldern.nu Felanmälan går direkt till Trädgårdsteamet med en kopia till Brf Järnålderns styrelse.

Akuta fel, dvs fel som absolut inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, anmäls via 0709-940569.

I undantagsfall kan felanmälan också göras på blankett som lämnas i brevlåda vid Arkeologv. 57.

Gästparkering
Är avsedd för besökande till föreningen (och inte för oss boende) då parkering på gatorna inte är tillåten enligt kommunen.

Ventilation
Det är inte tillåtet att installera ny fläkt. Ansvaret för köksfläkten ligger på bostadsrättsföreningen, inte på den enskilde medlemmen.

Fläkten får inte byggas in – när vi har ventilationsarbete i lägenheterna är medlemmen skyldig att se till att det går att komma in i aggregat och ventilationstrummor utan att man måste montera ner hyllor, ”väggar” framför kökskanalen etc.

Upptäcker Ni fel på ventilationssystemet gör Ni en felanmälan i vanlig ordning.

Diverse ändringar/renoveringar i lägenheterna

Betydande renovering får enligt stadgarna inte utföras utan skriftligt tillstånd från styrelsen. Mer information finns under ”Dokument” på www.brf-jarnaldern.nu

Julgranar
Julgranar kan Du lämna vid spolplattan senast 12 januari 2019.

Styrelsen för Brf Järnåldern önskar alla en fin Jul- och Nyårshelg och en härlig vinter.

/Styrelsen 2018-11-12