Julinfo från Brf Järnåldern 171210

Julinfo från Brf Järnåldern 171210

with Inga kommentarer

Årsavgift
Styrelsen har beslutat om en 2% hyreshöjning fr o m 2018-01-01. Hyreshöjning följer den flerårsbudget som gjordes för föreningen 2015.

Gårdsansvarig gård A
Hanna Skoglar har flyttat och gårdsansvarig för gård A är Ingela Dahlén, se lista nedan.

Gästparkering
Är avsedd för besökande till föreningen (och inte för oss boende) då parkering på gatorna inte är tillåten enligt kommunen. Om inte reglerna följs kan detta vara skäl för uppsägning.

Fastighetsförsäkring och skadedjursbekämpning
Brf Järnåldern har fastighetsförsäkring i Allians Försäkringsmäklare, tel: 08-700 51 70 och försäkringsnummer 51-0073.

Om behov av skadedjursbekämpning ring Nomor
0200-27 10 10 och uppge försäkringsnummer 51-0073.

Bastu
Bastu är stängd i enlighet med beslut på årsstämma.

Diverse ändringar i lägenheterna
Betydande renovering får enl stadgarna inte utföras utan tillstånd från styrelsen. Detta gäller t ex renovering av badrum och kök eller annan renovering som påverkar VA, värme, el- eller kabelTV-nät. Lämna in en ansökan till styrelsen inkl ritning/plan samt uppgift om vem som skall utföra renoveringen. Det är inte tillåtet att påbörja renoveringen innan styrelsen skriftligen har tillstyrkt denna. Mer information finns i under ”Dokument” på www.brf-jarnaldern.nu .

Ventilation
Det är inte tillåtet att installera ny fläkt. Ansvaret för köksfläkten ligger på bostadsrättsföreningen, inte på den enskilde medlemmen. Fläkten får inte byggas in – när vi har ventilationsarbete i lägenheterna är medlemmen skyldig att se till att det går att komma in i aggregat och ventilations-trummor utan att man måste montera ner hyllor, ”väggar” framför kökskanalen etc. Upptäcker Ni fel på systemet gör Ni en felanmälan i vanlig ordning.

Filter i aggregaten byts ut av Climat80 en gång per år.

Årsstämma
Onsdagen den 30 maj 2018 är det dags för årsstämma i föreningen. Motioner lämnas till styrelsen senast den 30 april 2018.

Snöskottning
Om och när det blir snö i vinter ansvarar medlemmarna själva för snöskottning utanför dörrar, garage och i trappor.

Julgranar
Julgranar kan du lämna på spolplattan utanför gemensamhetslokalens baksida senast den 14 januari 2018.

Ärenden till styrelsen
Styrelsen kan du kontakta genom att lägga brev i föreningens postlåda vid gemensamhetslokalen, Arkeologvägen 57 eller via mail ”FÖRNAMN@brf-jarnaldern.nu”, t ex INGELA@brf-jarnaldern.nu.
Du kan också ringa men tänk då på att ringa innan kl 21:00 vardagar.

Renoveringsarbete/målning
De stora delarna av renoveringsarbetet är klara. Det återstår en del åtgärder som uppkom i samband med efterbesiktning. Detta kommer att utföras våren 2018.

Styrelsen för Brf Järnåldern önskar alla en fin Jul- och Nyårshelg
och en riktigt härlig vinter!

/Styrelsen för Brf Järnåldern 2017-12-10