Information om årsstämman 2020

Information om årsstämman 2020

with Inga kommentarer

P.g.a. Covid-19 har stämman för 2020 flyttats till 29 juni kl 18.00. Den sker utomhus vid gemensamhetslokalen/lekplatsen.

Tyvärr kan vi inte bjuda på någon fika i år, men det är fritt fram att ta med egen fika!