Hyresinformation 171126

Hyresinformation 171126

with Inga kommentarer

Målning och renovering
Renoveringsarbetet är i stort sett färdigt. Det kvarstår dock en del arbeten som noterats i samband med efterbesiktning. Eftersom det nu har blivit för kallt för att utföra dessa arbeten återkommer Thages och Stoby till våren för att avsluta dessa arbeten.

Månadsavgift
Styrelsen har tagit beslut om en 2% hyreshöjning fr o m 2018-01-01 (dvs den gäller fr o m de avier som kommer ut nu i december). Hyreshöjning följer den flerårsbudget som gjordes för föreningen 2015.

Gårdsanvarig Gård A
Hanna Skoglar i Arkeologv 135 har varit gårdsansvarig på gård A. Familjen Skoglar kommer att flytta från föreningen inom kort. När Hanna har flyttat ber vi boende på gård A att åter kontakta Ingela Dahlén Bronsåldersv 64 tel. 046-30 62 75 för ärende som berör gårdsansvarig (vi kommer att informera på anslagstavlan om när Hanna har flyttat).

Med vänliga hälsningar!
/Styrelsen för Brf Järnåldern/AB