Här nedan finns många nedladdningsbara dokument om föreningen. Det är allt från energideklarationer till planskisser, blanketter och infoutskick. Stadgar och årsredovisningar hittar du på egna sidor.

De flesta av dokumenten är sparade som PDF och kan öppnas med Adobe Acrobat Reader (finns att ladda ner gratis på Adobes hemsida) eller något annat program som klarar pdf-filer.

Aktuellt

Information från ComHem angående digital-tv
SBC info
Beslut om motion gällande övernattningslgh
Boendeinfo – Lägenhetsregister
Folder – Lägenhetsregister
Gruppavtal Bredband 50-samt Telefoni Bas
Gruppavtal Bredband 50-samt Tv Bas

Bruksanvisningar

Radiatortermostater
Värmeåtervinningsaggregat-drift, skötsel och funktioner
VFB info ang ventilation

Energideklaration

Arkeologvägen nr. 1-27
Arkeologvägen nr. 29-35
Arkeologvägen nr. 37-47
Arkeologvägen nr. 49-55
Arkeologvägen nr. 57
Arkeologvägen nr. 59-73
Arkeologvägen nr. 83-89
Arkeologvägen nr. 91-113
Arkeologvägen nr. 115-125
Arkeologvägen nr. 127-137
Bronsåldersvägen nr. 4-14
Bronsåldersvägen nr. 16-26
Bronsåldersvägen nr. 28-34
Bronsåldersvägen nr. 36-46
Bronsåldersvägen nr. 48-54
Bronsåldersvägen nr. 56-66
Bronsåldersvägen nr. 68-82
Bronsåldersvägen nr. 84-106

Felanmälningsblanketter

Felanmälan Gård A
Felanmälan Gård B
Felanmälan Gård C
Felanmälan Lägenheter

Infomapp

Infomapp 2010-11-30
Om Brf. Järnåldern 1983-2013

Infoblad

Uppdaterad vårinfo 2020
Vårinfo 2020
Julinfo 2019
Sommarinfo 2019
Julinfo 2018
Sommarinfo 2018
Vårinfo 180312
Julinfo 171210
Sommarinfo 2017-08-27

Vårinfo 2017-04-09

Sommarinfo 2016-06-20
Vårinfo 2016-04-17
Vårinfo 2016
Julinfo 2015
Höstinfo 2015
Sommarinfo 2015
Julinfo 2014-12-15
Sommar- och höstinfo 2014-06-04
Julinfo 2013-12-08
Sommarinfo 2013-06-03
Julinfo 2012-12-10
Sommarinfo 2012-06-03
Vårinfo 2012-03-15
Julinfo 2011-11-17
Extrainfo 2011-07-14 Ventilbyte
Sommarinfo 2011-06-07
Vinterinfo 2010-11-30
Extrainfo 2010-08-27
Sommarinfo 2010-08-27
Extrainfo 2010-07-04
Infoblad 2010-04-01
Vinterinfo 2009-12-15
Sommarinfo 2009-06-15
Infoblad 2009-04-16
Infoblad 2009-03-17 Avfall
Sommarinfo 2008-06-17
Infoblad 2008-05-07
Vinterinfo 2007-12-12
Infoblad 2007-09-23
Infoblad 2007-07-30 Ventilation
Sommarinfo 2007-06-05
Vinterinfo 2006-12-15
Sommarinfo 2006-06-21
Vårinfo 2006-05-01
Vinterinfo 2006-01-13
Höstinfo 2005-10-26

Planlösningar & situationsplaner

Lägenheter 2 rok
Lägenheter 3 rok
Lägenheter 4 rok
Situationsplan Gård A
Situationsplan Gård B
Situationsplan Gård C

Protokoll

Årsmöte 2020-06-29
Årsmöte 2019-05-27
Årsstämma 180530
Årsmöte 2017-05-29
Extra föreningsstämma 2017-03-29
Årsmöte 2016-06-01, utan bilagor
Extrasstämma 2016-04-04
Kallelse extrasstämma 2016-03-22
Föreningsstämma 2015-05-27, utan bilagor
Extra föreningsstämma 2014-11-13
Föreningsstämma 2014-05-28, utan bilagor
Föreningsstämma 2013-05-30
Extra föreningsstämma 2012-11-29
Föreningsstämma 2012-05-31
Föreningsstämma 2011-05-31
Föreningsstämma 2010-05-27
Föreningsstämma 2009-05-27
Extra föreningsstämma 2009-03-10
Föreningsstämma 2008-05-28 (Protokoll)
Föreningsstämma 2007-05-30
Föreningsstämma 2006-05-31
Extra stämma 2005-08-24
Föreningsstämma 2005-06-01

Stadgar & ordningsregler

Stadgar 170529
Stadgar 2016-04-04
Ordningsregler 2006-05-31
Ordningsregler 2017-03-29

Sälja

Överlåtelsepriser 2020
Ansökan om inträde respektive utträde ur Brf Järnåldern

Övrigt

Checklista vattenskada Brf Järnåldern 2015-03-15
Vattenskada SBC blankett 2008
Angående betydande renovering av lägenhet
Underhållsansvar 2010-10-25
Alternativa skivor vid renovering av våtutrymme – BKR
Begära om tillstånd av ändring i lägenhet – Bofakta
Trädgårdsteamets presentation
Återvinning, lathund från Lunds renhållningsverk
Policy badrumsrenovering