Sommarinfo från Brf Järnåldern 2019

with Inga kommentarer

Sommarinfo från Brf Järnåldern 2019 Ordförande: Anita Brinck Bronsåldersvägen 68, Gård C Tel: 046-30 43 79 Vice ordförande: Martin Meeuwisse Bronsåldersvägen 14, Gård C Tel: 0704-33 98 86 Kassör: Ingela Dahlén Bronsåldersvägen 64, Gård C Tel: 046-30 62 75 Sekreterare: … Read More

Julinfo från Brf Järnåldern 2018

with Inga kommentarer

Årsavgift Styrelsen har beslutat om en 3 % avgiftshöjning fr.o.m. 2019-01-01. Avgiftshöjningen baseras på föreningens flerårsbudget och underhållsplan.  Årsstämma 27 maj 2019 planerar vi att ha årsstämma i föreningen. Sista datum för att lämna in motioner till stämman meddelas våren … Read More

Nya Gårdsansvariga 2018

with Inga kommentarer

Gårdsansvarig Gård A Navid Mobaraki-Gylani Arkeologvägen 89 Tel: 070-456 28 30   Gårdsansvarig Gård B Bodil Lindgren Arkeologvägen 41, Gård B Tel: 070-593 99 87   Gårdsansvarig Gård C Ingrid Wendt Bronsåldersvägen 18, Gård C Tel: 0708-18 59 58

Sommarinfo 2018

with Inga kommentarer

GDPR Fr o m 180525 gäller den nya dataskydds-förordningen GDPR. Brf Järnåldern har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning. Vår förvaltare SBC för vårt medlemsregister och har godkänts som personuppgiftsbiträde. Styrelsen för Brf Järnåldern har också en förteckning över … Read More

Vårinfo 2018-03-12

with Inga kommentarer

Garageportar Trädgårdsteamet kommer att göra en översyn av garageportarna, för att se om något behöver åtgärdas (låsklackar etc.) De kommer att höra av sig till respektive garageinnehavare för att få tillgång till nycklar. Behöver låskolv bytas så ska det bekostas … Read More

Julinfo från Brf Järnåldern 171210

with Inga kommentarer

Årsavgift Styrelsen har beslutat om en 2% hyreshöjning fr o m 2018-01-01. Hyreshöjning följer den flerårsbudget som gjordes för föreningen 2015. Gårdsansvarig gård A Hanna Skoglar har flyttat och gårdsansvarig för gård A är Ingela Dahlén, se lista nedan. Gästparkering … Read More

Hyresinformation 171126

with Inga kommentarer

Målning och renovering Renoveringsarbetet är i stort sett färdigt. Det kvarstår dock en del arbeten som noterats i samband med efterbesiktning. Eftersom det nu har blivit för kallt för att utföra dessa arbeten återkommer Thages och Stoby till våren för … Read More

Bytt gårdsansvarig på gård A

with Inga kommentarer

Gård A:s nya gårdsansvarige är Hanna Skoglar – klicka här för detaljer och kontaktuppgifter.

Ordningsregler 170329

with Inga kommentarer

Den 29/3-2017 antogs föreningens nya ordningsregler, dessa träder i kraft 1/6-2017.

Årsredovisning 2016

with Inga kommentarer

Nu är 2016 årsredovisning klar, här kan du hitta den.

Årsstämma 29/5-2017

with Inga kommentarer

Måndagen den 29 maj 2017 är det dags för årsstämma i föreningen. Motioner till årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 2017-04-25.

Container

with Inga kommentarer

Container för blandat avfall kommer att finnas på platsen vid spolplattan på gård A den 13 april – 18 april 2017.

Ny gårdsansvarig på gård A

with Inga kommentarer

Sebastian Åkesson har avgått som gårdsansvarig för gård A. Han kvarstår som kassör för föreningen. Gård A:s nya gårdsansvarige är Ingela Dahlén – klicka här för detaljer och kontaktuppgifter.

Ny hemsida

with Inga kommentarer

Vi tycker det är jättekul att en ny hemsida nu är live! Här hoppas vi kunna informera våra medlemmar på vad som är på gång i föreningen.

Tecknat gruppavtal på digital-tv, bredband och telefoni från Com Hem

with Inga kommentarer

Med start 1 januari 2017 gäller vårt avtal med Com Hem för digital-tv, bredband och telefoni. Information från Com Hem Digital-tv Tack vare att din förening/fastighetsägare har valt att teckna avtal med Com Hem får du och alla andra som … Read More

Julgranar

with Inga kommentarer

Nu är det jul, och med det kommer det vackra julgranar på varje gård!

Nya dörrar

with Inga kommentarer

Nu har vi fått nya fina dörrar till våra tvättstugor samt förrådsdörrar. Nycklar passar fortfarande, men här kommer lite instruktioner för hur man låser. Att låsa upp, är precis som vanligt. Men när du ska låsa gör du så här: … Read More